Gárdonyi Máté: Balatonkiliti évszázadai

/Siófok-Kiliti : Siófok Város Önkormányzata, 2010./

2010-ben, a könyv megjelenésekor így mutatta be Dr. Dudás Károly Dr. Gárdonyi Máté könyvét.

A mai napon pedig a kezünkbe vehetjük Dr. Gárdonyi Máté plébános úr „Balatonkiliti évszázadai” című művét, amelyben bemutatja számunkra elődeink életét, az őskortól napjainkig. Ahhoz, hogy a jelenben eligazodhassunk, és, bátran tekinthessünk a jövőbe, szükséges a múlt megismerése, annak tárgyilagos, elfogultság nélküli megítélése. Fontos egyúttal, hogy maradandó emlék legyen állítva azoknak az embereknek, akik alkották, építették, fejlesztették ezt a kis települést, Kilitit, amely immáron 40 éve, a Balaton egyik legszebb városának – a joggal Pannónia ékkövének nevezett – Siófoknak szerves része. Ezt a nagyszerű könyvet, a mi történelemkönyvünket, Máté Atya nekünk, és az utódainknak írta, méltó emléket állítva a letűnt koroknak, és őseinknek.

A könyv olvasásakor szinte magunk előtt látjuk az őskort, a nádasokkal, benőtt tájat, azt a helyet, ahol még a Balaton egy mocsártenger volt. Majd az ókor népeit, amint átvonulnak vagy letelepszenek földünkön, aztán a középkort, honfoglaló őseinkkel, tatárral, törökkel és más népekkel hadakozó magyarjainkat. Magával ragadó a közelmúlt valóságos bemutatása. Milyen távoli, pedig milyen közelinek tűnik a huszadik század, amelyben életünk jelentősebb részét leéltük.

Gárdonyi Máté az előszóban így vall a könyv születésének történetéről, ír a felhasznált forrásokról:

„E kötet … számba veszi mindazt, amit Siófok városrészéről, Kilitiről a szaktudományos publikációk és kutatások alapján tudhatunk. …Dr. Dudás Károly összeállította azoknak a történeteknek a gyűjteményét, amiket ő gyerekkorában hallott. A két könyv remélhetőleg szerencsésen kiegészíti majd egymást.

Munkám során saját adatgyűjtésem mellett sokat merítettem Szirovatka Károlynak, a helyi általános iskola volt történelemtanárának 1970-ben írott, értékes helytörténeti dolgozatából, továbbá haszonnal forgattam Siófok várossá avatásának 20. évfordulójára megjelent tanulmánykötetet. Dr. Balázs Árpád Siófok város polgármestere gazdag helytörténeti tárgyú gyűjteményét bocsátotta rendelkezésemre. Bozsoki-Sólyom János a református gyülekezet irattári anyagába engedett bepillantást . Nagyrabecsüléssel gondolok Dr. Dudás Károlyra, Kiliti múltjának elkötelezett és fáradhatatlan kutatójára, aki fiával Dudás Ádámmal együtt gazdag dokumentum- és fényképanyagot gyűjtött össze. Matyikó Sebestyén József siófoki múzeumigazgató korábban közölt írásai hasznos adalékokat szolgáltattak, mint ahogy Viola-Gondán Zsuzsanna által megörökített visszaemlékezések is. Az 1970 után történtekről a Tanácsi Értesítő és a Siófoki Hírek közleményei tudósítanak…

Ez a mű nem születhetett volna meg, ha saját szakmai érdeklődésemen túl nem inspirált volna az a tapasztalat, hogy sok helybeli – immár negyven éve siófoki polgárként – mennyire ragaszkodik „kiliti identitásához”, vagyis ahhoz, hogy szó essen a valaha önálló életet élő somogyi község egyedi vonásairól. Azt sem titkolom, hogy a városrész plébánosaként elsősorban híveim és minden jóakaratú kiliti lakos hasznára kívántam lenni a magam szerény eszközeivel. …”

A szerzőt  Somogy Polgáraiért-díjjal ismerték el, aki túl azon, hogy szolgáló szeretettel pasztorálja siófok-kiliti, ságvári és nyimi híveit, 2000 óta a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán oktat, de korábban tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán is. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportjának, valamint a Collectanea Vaticana Hungariae szerkesztőbizottságának. Az 1995-ben szentelt pap egyháztörténeti kutatásokat folytat. Cikkek, tanulmányok, kötetek sora jelzi munkásságát. Balatonkiliti évszázadai címmel írta meg a településrész monográfiáját, de Ságvár történetét is nagyító alá vette.

Felhasznált irodalom:

/https://docplayer.hu/3038037-Kiliti-evszakok-koszonto-visszatekintes-a-kozelmult-esemenyeire-a-magazin-hosszu-tavu-tervei-foto-www-kilitiek-hu.html/

https://ujember.hu/elismert-szolgalat/ (2013. január 20).